Projekt TQ02000004 s názvem Systém Tepelné Správy Bateriı́ je/byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Sigma.

qoolers tacr.cz sigma
www.tacr.cz